ขับเคลื่อนโดย Blogger.

เปิดตำนาน"โอ่งมังกร"สัญลักษณ์อันดับหนึ่งของจังหวัดราชบุรี


          ภาพเป็นภาพ ตำนาน เรื่อบรรทุกโอ่ง และบรรยากาศแม่น้ำแม่กลอง ราชบุรี ในอดีต.

สัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี..ทำไมต้องโอ่งมังกร....
...คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี ...
          ถ้าพูดถึงจังหวัดราชบุรีหลายๆคนก็ต้องนึกถึงโอ่งมังกรอันเป็นสัญลักษณ์ที่ติดตามาช้านาน...เชื่อว่าบางคนก็อาจจะมีความสงสัยว่าสัญลักษณ์ของราชบุรีทำไมต้องเป็นโอ่ง อีกทั้งยังต้องเป็นลายมังกรด้วย....ตั้งแต่จำความได้ก็เห็นโอ่งลายมังกรนับสิบใบตั้งอยู่เรียงรายรอบบ้านเพื่อใช้เป็นภาชนะหลักใส่น้ำฝนในการอุปโภคและบริโภค ถือเป็นเรื่องปกติที่เห็นจนชินตาสำหรับชาวชนบทที่บ้านแต่ละหลังจะมีโอ่งมังกรตั้งเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากอย่างน้อยก็5-6ใบ หรือบางบ้านก็มีมากถึง10ใบ ทั้งนี้ก็เพื่อใช้เป็นภาชนะสำหรับเก็บรักษาน้ำฝนให้สามารถใช้ได้เป็นปีๆ ด้วยข้อดีของโอ่งมังกรที่สามารถใช้เก็บน้ำฝนได้นานๆโดยไม่ทำให้น้ำฝนเกิดกลิ่น หรือรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งด้วยคุณสมบัติเด่นอีกอย่างของโอ่งมังกรที่มีความทนทานต่อแดด-ฝนได้นานหลายสิบปีจึงทำให้โอ่งมังกรเป็นที่นิยมทั่วไป...และข้อดีอีกข้อคือ..น้ำฝนที่เก็บในโอ่งจะเย็น..เป็นเพราะโอ่งมังกรช่วยรักษาความเย็นเอาไว้...
          ปัจจุบันนี้ชาวจังหวัดราชบุรีถือว่ามีความชำนาญเป็นอย่างมากในการปั้นโอ่งและการเขียนลายมังกรสาเหตุหลักที่ทำให้ให้ราชบุรีมีการปั้นโอ่งกันมากนั้นก็เป็นเพราะในพื้นที่ของราชบุรีมีดินแดงที่มีคุณสมบัติดีที่เหมาะสำหรับใช้ในการปั้นโอ่ง ด้วยเหตุที่ราชบุรีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีชาวจีนอพยพเข้ามาทำมาหากินและตั้งหลักปักฐานกันมาก โดยที่ชาวจีนส่วนหนึ่งที่อพยพมาก็มีวิชาความรู้ในการปั้นโอ่งติดตัวมาจากเมืองจีน และได้เข้ามาเสาะแสวงหาพื้นที่ทำมาหากินพอได้ค้นพบว่าที่ราชบุรีมีดินแดงที่มีเนื้อดีมีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับที่เมืองจีน จึงได้ตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพการปั้นโอ่งที่ราชบุรี

ประวัติโอ่งมังกร

          นายจือเหม็ง แซ่อึ้ง เป็นชาวจีนโพ้นทะเลที่มาเมืองไทย เมื่ออายุ ๒๓ ปี นายจือเหม็ง สนใจงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่เด็กเป็นคนบุกเบิก ทำอุตสาหกรรม เครื่องปั้นดินเผา ที่จังหวัดราชบุรี และทำให้ เครื่องปั้นดินเผา ของจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะโอ่งมังกร มีชื่อเสียง ไปทั่วประเทศ นายจือเหม็ง แซ่อึ้งและพรรคพวก ได้รวบรวมทุนได้ 3,000 บาท ตั้งโรงงานเถ้าเซ่งหลีขึ้น เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 เป็นโรงงานขนาดเล็กบริเวณสนามบินอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเดี๋ยวนี้ แหล่งดินสีแดงที่ราชบุรีก็ค่อนข้างจะมีคุณภาพเหมือนที่เมืองจีน ดังนั้น จากเดิมเราใช้โอ่งอ่างไหจากเมืองจีน ผู้ริเริ่มก็ทำอ่าง ไห กระปุก และโอ่งบ้างเล็กน้อย ให้ชาวมอญราชบุรีใส่เรือไปเร่ขาย
การทำโอ่งได้ริเริ่มอย่างจริงจังก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ดินขาวที่ใช้แต่งลวดลายเดิมได้มาจากเมืองจีน ต่อมาได้หาทดแทนจากดินที่ท่าใหม่จันทบุรี และสุราษฏร์ธานี เมื่อกิจการรุ่งเรืองขึ้น โรงงานจึงขยายกิจการและผลิตโอ่งเพิ่มมากขึ้น หุ้นส่วนหลายคนแยกตัวไปตั้งโรงงานเอง โดยเฉพาะในจังหวัดราชบุรี
          ในจังหวัดราชบุรีมีโรงงานผลิตโอ่งอยู่ถึง 42 แห่ง และเป็นโรงงานผลิตเครื่องเคลือบรูปแบบต่าง ๆ ออกไปอีก 17 แห่งตามจังหวัดอื่น ๆ ที่แยกไปจากนี้คือที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรีและในกรุงเทพมหานครบริเวณ สามเสน เป็นต้น เจ้าของโรงงาน ช่างปั้น และประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดราชบุรี เมื่อครึ่งศตวรรษมาแล้วล้วนเป็นลูกหลานจีน ดังนั้นช่างปั้นจึงได้คิดคัดเลือกลวดลายที่เป็นมงคล และมีความหมายที่ดี เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้ใช้ นอกเหนือจากความงามเพียงอย่างเดียว ที่สุดก็ได้เลือกสรรลวดลายมังกร ซึ่งแฝงและฝังไว้ด้วยความหมายตามความเชื่อคตินิยมในวัฒนธรรมจีนลวดลายมังกรดั้นเมฆ มังกรคาบแก้ว และมังกรสองตัวเกี่ยวพันกัน ล้วนเป็นสัตว์สำคัญในเทพนิยายของจีน เป็นเทพแห่งพลัง แห่งความดี และแห่งชีวิต ช่างปั้นเลือกเอามังกรที่มี 3 เล็บหรือ 4 เล็บ เป็นลวดลายตกแต่งโอ่ง ช่างผู้ชำนาญปาดเนื้อดินด้วยหัวแม่มือเป็นรูปมังกร โดยไม่ต้องร่างแบบ ขีดเป็นลายมังกรด้วยปลายซี่หวี เป็นหนวด นิ้วเล็บ ส่วนเกล็ดมังกรหยักด้วยแผ่นสังกะสีแล้วเน้นลูกตาให้เด่นออกมา
          สรุป..สาเหตุที่โอ่งส่วนมากจะเขียนลายมังกรก็เพราะว่ามังกรเป็นเสมือนสัตว์ชั้นสูงจากฟ้าที่ถือเป็นสัตว์มงคลและเป็นที่นับถือของชาวจีน บวกกับมังกรยังเป็นสัตว์ที่มีลวดลายที่สวยงาม.. .. อีกทั้งคนไทยก็มีความเชื่อเรื่อง พญานาค ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับมังกร และมีหนังสือตำราพิชัยสงครามกล่าวถึงมังกรในการจัดขบวนทัพข้ามน้ำด้วย เรียกว่า มังกรพยุหะ จึงมีการเขียนรูปมังกรคล้ายพญานาคบนตัวโอ่งออกจำหน่าย และได้รับความนิยมจนกลายเป็นสัญลักษณ์ "โอ่งมังกร"
คำและความหมายที่เรียกใช้ในโอ่งมังกร
          โคกหม้อ เป็นชื่อของตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีชื่อที่แปลกไม่ซ้ำแบบใคร และมีความหมายแฝงไว้ ในตัวเกี่ยวกับประวัติเรื่องราว เครื่องปั้นดินเผา ในเขตจังหวัดราชบุรี
หลุมดิน เป็นตำบลเดียวของราชบุรีที่มีที่ดินเป็นลักษณะพิเศษ ซึ่งมีคุณภาพเป็นเลิศในการนำมาประกอบอุตสาหกรรมด้านนี้ ซึ่งในหลายสิบจังหวัด ไม่มีดินประเภทนี้และในปัจจุบันบรรดาโรงงานก็อาศัยดินจาก ตำบลนี้มาประกอบอุตสาหกรรม และจะสามารถนำมาใช้ได้หลายชั่วอายุคนยังนับว่าเป็นโชคของจังหวัดราชบุรีี อย่างมหาศาลที่มีทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง
          มังกร ชาวจีนเรียกว่า เล้ง หรือหลงมังกรเป็นสัญลักษณ์ของชาวจีนถือว่าเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จและความยินดี ญวนให้ความหมายของมังกรว่าเป็นความสง่างามและเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำทะเลชาวเวียดนามถือว่าปลาซิวที่มีอายุ ๓ ปี จะกลายเป็นมังกรจึงไม่กินปลาซิว และในวรรณคดีไทยถือว่ามังกรเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ เช่นในกากีกลอนสุภาพของเจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) และมีภาพปั้นมังกรในเมืองไทยหลายแห่ง เช่น ภาพมังกรดั้นเมฆ ลายบานประตูพระอุโบสถวัดราชโอรส ธนบุรี วัดมังกรกมลวาส หรือ เล่งเน่ยยี่ในกรุงเทพฯ และเป็นชื่อต่าง ๆ ด้วย
หินฟันม้า เป็นดินที่มีส่วนผสมของธาตุ ซีก้า ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ที่นำมาเป็นตัวประสานกับสีฝุ่น และในการเขียนลวดลายต่าง ๆ ให้เป็นสีต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
          โอ่งมังกรถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมาช้านานของชาวราชบุรี..อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับชาวราชบุรีด้วยเพราะว่าโอ่งมังกรได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างมาก.....แต่ก็นับว่าน่าเสียดายที่ปัจจุบันนี้ความนิยมในโอ่งมังกรของประชาชนทั่วไปลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด อาจเป็นเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้มีการผลิตภาชนะรุ่นใหม่ๆที่มีน้ำหนักเบา และง่ายต่อการใช้งานขึ้นมาทดแทนโอ่งมังกรที่ทำมาจากดินแบบดั้งเดิม จึงส่งผลให้ผู้ที่ประกอบอาชีพปั้นโอ่งในจังหวัดราชบุรีลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด.. ก็คงต้องดูกันต่อไปว่าโอ่งมังกรอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวราชบุรีจะคงอยู่คู่กับประชาชนชาวไทยได้ไปอีกนานแค่ไหน...........

ทำความรู้จักกับราชบุรีดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี ราชบุรีจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า
จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่า ราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า "ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สุดแห่งหนึ่ง
ราชบุรีเป็นเมืองในเครือข่ายสัมพันธ์ของอารยธรรมชายฝั่งทะเลสยามโดยมีเมืองโบราณคูบัวเป็นเมืองท่าติดต่อทะเลด้วย เช่นเดียวกับนครปฐมหรือเมืองนครชัยศรีโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 ลงมา กล่าวได้ว่า คูบัวโดดเด่นยิ่งกว่านครชัยศรีโบราณเสียอีก เพราะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับเมืองเพชรบุรี (หรือพริบพรี)เลย ตลอดไปถึงเขตชะอำ (ในปัจจุบัน) อู่ทอง นครปฐม คูบัว เป็นเครือข่ายของเมืองท่าโบราณแต่ครั้งสมัยวัฒนธรรมทวารวดีเฟื่องฟู และเมืองคูบัวนั้นนับเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนามหายานที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาค

ที่มา : wikipedia


ราชบุรีมีหอศิลป์แรกกลางใจเมืองราชบุรี

         เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2005 หรือกว่า 10 ปี ทีคุณ Wasinburee Supanichvoraparch ได้ นำเอาศิลปะเข้ามาสู่กลางชุมชน ราชบุรี ของเรา เป็นครั้งเเรกที่ราชบุรี จะมี หอศิลป์ร่วมสมัย (ก่อนกรุงเทพจะมีหอศิลป์ร่วมสมัยBACC ที่เริ่มโครงการ 19.08.2005) เเม้เรายังทำได้ไม่ มากนักในวันนี้ เเต่อย่างน้อยเรา หลายๆโครงการที่เกิดขึ้น ทำให้บ้านเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในอีกมุมมองหนึ่งด้านศิลปะร่วมสมัย เเละที่สำคัญ เรา ไม่ได้อยู่ที่จุดเริ่มอีกต่อไป
ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ เพื่อราชบุรีที่รักของพวกเรา


คำขอบคุณจากคณะนักศึกษาที่มาเปิดหมวดตลาดโคยกี้"ราชบุรี"

ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่มาร่วมกันช่วย
เหลือเพื่อนร่วมโลกของเรา พวกคุณสุดยอดมาก... 
ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องหมาแมว
ขอบคุณอาจารย์เคน แอดมินเพจทุกวันที่ราชบุรี สำหรับเสื้อน่ารักๆด้วยครับ พรุ่งนี้วงเต็มคงสนุกกว่านี้ครับ ใครจะร่วมทำบุญ มาเจอกันได้ที่ริมน้ำตลาดโคยกี้ราชบุรีนะครับ ขอให้ทุกๆคนมีความสุขนะครับผม


ภาพจากเพจ ทุกวันที่ราชบุรี

ร่วมสนุกกับกิจกรรมโพสรูปถ่ายที่คุณประทับใจในจ.ราชบุรี

          มาร่วมสนุกกับกิจกรรม"โพสรูปถ่ายที่คุณประทับใจในจังหวัดราชบุรีวันนี้ถึงวันที่12 กพ. 58 ปิดโหวด 21.00 น. 3อันดับแรก ที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดรับเสื้อกลุ่มทุกวันที่ราชบุรีไปใส่เล่น ครับ